Identyfikowanie, szacowanie i zakup nieruchomości


Maylane Polska kierując się ścisłymi kryteriami i dokładną selekcją wyszukuje nieruchomości
w najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie rejonach miasta. Wybrana nieruchomość poddawana jest wyczerpującej analizie pod kątem opłacalności inwestycji i maksymalizacji zysków.

Maylane przeprowadza analizy w zakresie możliwości architektonicznych i inwestycyjnych, a także kalkulacje opłacalności i ryzyka inwestycyjnego.

Maylane Polska poprzez ciągłe monitorowanie rynku w zakresie transakcji inwestycyjnych, regulacji prawnych i zmian w przepisach posiada rzetelną i aktualną bazę informacji, co pozwala na dostarczanie opinii i analiz dotyczących:

  • Ogólnej sytuacji na rynku
  • Wybranego segmentu rynku
  • Analiz finansowych
  • Analiz opłacalności inwestycyjnej

Maylane Polska Sp z o.o.
tel. +48 12 428 72 22
fax +48 12 428 72 33
email: contact@maylane.pl